Ma-Vr voor 13u besteld, dezelfde dag verstuurd

Gratis verzending vanaf 75€. (Binnen BE)

0
0
0
Subtotaal: 0.00

Geen producten in je winkelwagen.

Gratis verzending vanaf 75€. (Binnen BE)

0
0
Subtotaal: 0.00

Geen producten in je winkelwagen.

Algemene Voorwaarden

Wat wij belangrijk vinden en ons typeert: 

1.Klant=Koning 

2.Service en klantvriendelijkheid = Voor ons vanzelfsprekend

3.Specialiteit en ecologisch = Onze passie 

4.Speels en plezier hebben in ons vak

 

BEDRIJFSINFORMATIE

Bedrijfsnaam: Mr.Teddybeer
Ondernemingsnummer: 0741558961
Vestigingsadres: Nederzwalmsesteenweg 105, 9750 Kruisem

Mailadres: info@mr-teddybeer.be 

Je kan ons ook altijd bereiken op:
GSM:0032 (0)  494190425. 

Telefonisch tijdens de kantooruren steeds paraat. 

Vriend worden

Facebook : www.facebook.com/M.Teddybeer

Instagram: Mr.Teddybeer.be

ALGEMENE BEPALINGEN

Hieronder vind je de algemene bepalingen: 

De e-commerce webshop van de verkoper biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce webshop (“Klant”). Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard zijn.Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, raden we je aan geen gebruik meer te maken van deze website.

Wij kunnen altijd beslissen om onze Algemene voorwaarden te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding. Indien er wijzigingen plaatsvinden, zullen die natuurlijk van toepassing zijn voor in de toekomst, waardoor je nooit tot iets ongewenst gebonden bent.

Wijziging voorwaarden 

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Onze prijzen 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en, tenzij anders vermeld, inclusief btw. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.de klant wordt hiervan op de hoogte gesteld.De verkoper houdt zich het recht de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.Informatie over de artikelen (bijvoorbeeld maten en afbeeldingen),betreft altijd indicatieve informatie en kleurschakeringen op de foto kunnen licht afwijken van echte kleuren. Je kan ons steeds contacteren voor verdere uitleg betreffende het product. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Ons aanbod

Ondanks het feit dat de de e-commerce webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Prijzen en betaling:

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw en alle andere taksen die verplicht zijn door de klant te dragen. Indien er vervoer-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

Alle facturen zijn contant betaalbaar, op de vervaldag, tenzij anders op de factuur vermeld.

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en factuurnummer te vermelden.

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Mr.Teddybeer beschikt, is de klant ingeval van niet-of-laattijdige betaling een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Dit vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 50 euro per factuur.

Kortingen 

Kortingen en kortingscodes zijn niet cumuleerbaar tenzij anders vermeld.

Kortingen en kortingscodes zijn niet geldig op promoties, cadeaubonnen en items op geboortelijsten.

De levering en uitvoering 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

We sterven ervoor om onze bestellingen de volgende werkdag te versturen,toch worden de bestellingen binnen de 5 werkdagen zeker verstuurd behalve indien anders aangegeven in de verzendmethode of wegens sluiting door feestdagen of vakantieperiode..  Sluiting voor vakantieperiode wordt steeds op de webshop verduidelijkt. Standaard is de levertermijn maximaal 30 dagen, maar in uitzonderlijke gevallen kan de levertermijn oplopen.( Indien het item moet besteld worden)  Een uitzonderlijke situatie kan zijn dat de producten niet op voorraad zijn. Indien de levertermijn langer dan 30 dagen wordt omwille van deze reden zal de klant hiervan op de hoogte gebracht worden. Indien er een andere reden zou zijn dat de levertermijn beïnvloedt en langer duurt dan 30 dagen, zal de klant rechtstreeks hiervan op de hoogte gebracht worden.

Mr. Teddybeer levert uw bestelling via DPD. Uw pakket wordt aan huis geleverd op een adres naar keuze. Uw bestelling wordt netjes en veilig verpakt. Verder is Mr.Teddybeer niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen veroorzaakt door de verwerkingsprocedures bij de koeriersdienst. Vertragingen in de levertermijn bij de koeriersdienst geven de koper het recht niet om zijn bestelling te annuleren of de goederen te weigeren, zij geven geen recht op schadevergoeding. De verkoper heeft het recht om gedeeltelijke leveringen te verrichten, dit omdat een aantal artikelen niet samen in één verpakkingseenheid passen.

Fout doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de verkoper.Bij niet betaling behoudt de verkoper zich het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op de kosten van de koper.

Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consumenten artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, tenzij anders bepaald, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, gegeven dat het herroepingsrecht van toepassing is op het door de klant bestelde goed of dienst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant, de verkoper via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) tijdig op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant moet de goederen, op eigen risico en kosten, in onbeschadigde en ongebruikte toestand onmiddellijk terugzenden of overhandigen na zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant tenzij anders overeengekomen.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, wordt het recht behouden om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

In geval de overeenkomst de verrichting van diensten omvat en als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.”

Garantie 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Bij niet-betaling 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Onverminderd het voorgaande wordt het recht behouden voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Aantasting geldigheid niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door de verkoper om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Leeftijd 

Door te bestellen verklaart u ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn voor uw aankoop.

Toepasselijk recht 

Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van de woonplaats van de verkoper zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Verkoper kan zich ook wenden tot het ODR-platform.

Cookies

De website van Mr.Teddybeer maakt gebruik van Cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die doorgestuurd worden en opgeslagen op je computer. We gebruiken deze cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek aan de website, zodat het niet nodig is je gegevens telkens opnieuw in te geven. Ze stellen ons ook in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en op die manier ze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. De cookies worden niet gebruikt om toegang te verkrijgen tot informatie op je computer.

Je kan altijd je computer instellen dat cookies niet geaccepteerd worden. Hierdoor kan je wel problemen ondervinden bij de bestelprocedure of als je gebruik wil maken van andere functies en diensten.

Ontvang5% KORTINGop je eerste bestelling!

Abonneer je nu en ontvang 5% korting op je eerste bestelling! (Minimale besteding €75)

Mr-Teddybeer gebruikt cookies

Onze website gebruikt cookies om goed te functioneren en uw gebruikerservaring te verbeteren. Door verder te surfen gaat u akkoord. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie.Contacteer ons bij vragen.